Strona główna
Konspekt Katechezy kl. "0"

Poziom nauczania: klasa 0

Temat: Dobry Ojciec zawsze na nas czeka.

Cel ogólny katechezy: Uczeń rozumie, pamięta i uznaje za prawdę, że Bóg- dobry i kochający Ojciec zawsze czeka na swoje dziecko, które od Niego odeszło i bardzo się cieszy z jego powrotu.

Cele operacji:

  • Uczeń zna przypowieść "O dobrym Ojcu".
  • Uczeń umie wyjaśni, dlaczego Boga nazywamy dobrym i kochającym Ojcem.
  • Uczeń wie, że na miłość Pana Boga należy odpowiedzieć miłością.
  • Uczeń wie, że za popełnione zło należy przeprosić i postanowić poprawę.

Metody aktywizujące:

  • Słowna: rozmowa-dialog, opowiadanie
  • Eksponująca (oglądowa): opowiadanie ilustrowane, piosenka z elementami ruchu, zabawa w " głuchy telefon", praca plastyczna.

Formy pracy: jednolita indywidualna

Pomoce:

Kolorowe ilustracje, Pismo Święte, papierowe serca dla każdego ucznia, duże kartonowe serce, magnetofon, kaseta magnetofonowa.

Ogniwa katechezy

Planowane aktywności

Uwagi metodyczne

 

Nauczyciela

 

Uczniów

 

Metody

 

Pomoce

1. Część wstępna (wprowadzenie egzystencjalne)

 

Modlitwa " Ojcze nasz"

Rozmowa na temat zachowania dzieci wobec rodziców i uświadomienie im, że mama i tata zawsze kochają swoje dziecko, nawet wtedy, kiedy dziecko sprawi im przykrość, zasmuci ich.

Katecheta opowiada o Kasi.

Co zrobił tata, kiedy odnalazł Kasię?

Uczniowie siadają w kręgu.

Uczniowie podają przykłady.

Dzieci opowiadają.

Słowna (dialog- rozmowa)

Opowiadanie

Rozmowa-dialog

Załącznik nr 1.

2. Część główna (rozwinięcie, zasadniczy nowy materiał)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Piśmie Świętym Pan Jezus ukazuje nam pewną historię o dobrym Ojcu, czekającym na powrót syna, który od niego odszedł.

Katecheta opowiada wydarzenia z Ewangelii Łk 15, 11-32, a przy tym pokazuje odpowiednie do treści kolorowe ilustracje.

  • Jak zachował się ojciec widząc powracającego syna?
  • Co możemy powiedzieć o ojcu? Jakim był człowiekiem?
  • A syn? Co wyznał ojcu?

Takim dobrym i kochającym Ojcem dla każdego człowieka jest Pan Bóg.

Tę naszą radość z tego, że Bóg nas kocha możemy wyrazić w piosence.

j.w.

Uczniowie tworzą koło i chwytają się za ręce i wspólnie z katechetą śpiewają.

Uczniowie układają ilustracje.

Opowiadanie (Łk 15, 11-32)

Rozmowa-dialog

Eksponująca

Załącznik nr 2.

Ilustracje

Magnetofon, kaseta

3. Cześć końcowa (pogłębienie i zastosowanie)

Katecheta prosi, aby uczniowie samodzielnie ułożyli ilustracje według odpowiedniej kolejności.

Katecheta rozdaje uczniom papierowe serca.

Te serca przypominają nam o tym, że Bóg nas kocha i my również powinniśmy kochać Pana Boga.

Katecheta eksponuje duże kartonowe serce, wokół którego uczniowie układają swoje.

Katecheta zaprasza uczniów do zabawy - "głuchy telefon".

Odkryliśmy dziś bardzo ważną prawdę, że Bóg zawsze czeka na swoje dziecko, które od Niego odeszło i bardzo się cieszy z jego powrotu.

Każdy niech zaniesie do domu wykonane serce, a wieczorem modląc się podziękuje Pan Bogu za Jego miłość.

Modlitwa na zakończenie katechezy.

Opowiadając jednocześnie poznaną wcześniej przypowieść " O dobrym Ojcu"

Uczniowie kolorują otrzymane papierowe serca

Uczniowie siadają w kręgu i cicho powtarzają usłyszane zdanie: "Bóg mnie kocha, Bóg jest dobry" lub " Bóg mnie kocha, Bóg jest naszym Ojcem"

j.w.

Słowna: opowiadanie

Eksponująca; praca plastyczna

Eksponująca

Ilustracje

Papierowe serca

Duże kartonowe serce

Wszelkie prawa autora(ów) powyższej publikacji - zastrzeżone

Do góry

 
Free joomla layouts, website hosting personal.