Strona główna
"Pozostać sobą - wartości, które cenimy" - konspekt lekcji

Przedmiot: godzina wychowawcza.

Klasa: VI.

Metody pracy: pogadanka, "piramida priorytetów", gra dydaktyczna, burza mózgów.

Formy pracy: indywidualna.

Środki:

 • małe karteczki,
 • żółte koło (środek Słońca).

Czas trwania: 45 minut.

Cele lekcji - uczeń:

 • wymienia przykłady wartości w życiu człowieka,
 • dzieli wartości na materialne i niematerialne,
 • wymienia wartości najcenniejsze w życiu każdego człowieka,
 • uzasadnia konieczność obrony własnych wartości.

  Przebieg lekcji:

 1. Faza wstępna: Czynności organizacyjno - porządkowe.
 2. "Kalambury" - przedstawienie za pomocą pantomimy lub rysunku następujących pojęć: rodzina, wiara, miłość, przyjaźń (wybór ochotników).
 3. Zapisanie odgadniętych słów na tablicy.
 4. "Magiczne słowa" - czyli co wspólnego mają ze sobą zapisane wyrazy, jak możemy nazwać je jednym słowem ? (burza mózgów).
  Są to wartości, które cenimy w życiu.
 5. Przedstawienie tematu lekcji "Pozostać sobą - wartości, które cenimy".
 6. Faza realizacji:

 7. "Burza mózgów" - stworzenie listy wartości materialnych (dom, samochód, komputer, biżuteria) i niematerialnych (miłość, rodzina, przyjaźń, dobroć, zdrowie itp.).
 8. "Wartości, które cenimy":
  Każdy uczeń otrzymuje 6 karteczek, na których wypisuje najbardziej cenione przez niego wartości.
   Warianty:
  • "Krąg wartości".
   Na podłodze nauczyciel kładzie żółte koło, w środku którego znajduje się napis "Krąg wartości". Uczniowie kolejno podchodzą do koła i układają wokół niego karteczki ze swoimi wartościami. Te same wartości układane są na jednym promieniu, powstaje w ten sposób Słońce. Im więcej wartości się powtarza, tym promienie dłuższe. Słońce pokazuje, które wartości są najbardziej cenione przez dzieci.

   publikacje_clip_image001
   Słońce ma tyle promieni, ile dzieci podadzą przykładów różnych wartości.
  • "Piramida priorytetów":
   Uczniowie układają piramidę z 6 karteczek, na których wypisane są najbardziej cenione przez nich wartości. Najcenniejsze wartości mają znaleźć się na górze piramidy, a mniej ważne u jej podstawy. Piramidy mogą mieć różne kształty, w zależności od rangi przyznanej danej wartości.

   publikacje_clip_image005
 9. Omówienie wyników prac dzieci, ze zwróceniem uwagi które wartości są najcenniejsze dla uczniów.
 10. "Moje wartości" (w przypadku wariantu z kręgiem wartości, uczniowie po skończonym ćwiczeniu zabierają swoje karteczki. Jeżeli lekcja miałaby na celu pokazanie, które wartości są najbardziej cenione, wówczas tak powstałe wartościowe słoneczko naklejamy na duży arkusz papieru i możemy wywiesić w klasie).
 11. "Wartości na sprzedaż".
  Nauczyciel prosi uczniów, aby oddali mu 3 dowolne wartości. Uczniowi zgodnie oddają swoje karteczki z wybranymi wartościami, bezgranicznie ufając nauczycielowi. Po zebraniu karteczek nauczyciel je targa (uczniowie są zdziwieni i oburzeni, że wartości tak dla nich cenne zostały zszargane, zdeptane, zniszczone).
  Komentarz nauczyciela: "W dzisiejszym świecie, pełnym zagrożeń, bardzo łatwo jest być omamionym, manipulowanym przez rówieśników. Zachowanie własnego Ja", swoich wartości młodym ludziom przychodzi często z trudem. Niektórzy dla chęci zysku (np. dealerzy narkotyków, członkowie sekty) podają się za przyjaciół, osoby, którym można zaufać, a tak naprawdę tylko krzywdzą. Nastolatek bardzo często postępuje wbrew sobie, zwłaszcza gdy znajdzie się w towarzystwie i wstyd mu się przyznać do swoich chlubnych wartości w obawie, że wyjdzie na "mięczaka, lalusia".
  W życiu należy się kierować własnym rozumem, wpojonymi przez rodziców zasadami i wartościami i należy pamiętać, aby ich nie zatracić".
 12. Faza podsumowująca:

 13. Ułożenie listy "Wartości nie na sprzedaż":
  publikacje_clip_image009
  • Miłość
  • Rodzina
  • Wiara
  • Przyjaźń
  • Zdrowie
  • Szacunek
  • Godność

Materiały:

 • Wykorzystano elementy treningu zastępowania agresji "Trening wartościowania moralnego" w opracowaniu mgr Aleksandry Lasik
 • ClipArt www.office.com/clipart

Wszelkie prawa autora(ów) powyższej publikacji - zastrzeżone

Do góry

 
Free joomla layouts, website hosting personal.